Gripa och hålla fast

Vi får ofta höra att det inte går att klickerträna apporteringen eller ha godis i närheten när man ska träna apportering, för då spottar hunden ut föremålet. För hunden är det helt naturligt att göra det –  det går ju inte att äta och ha en dummy i munnen samtidigt. Då är det lätt att stoppa undan godisen och träna utan, men det tycker vi inte att du ska göra. Om du istället lär hunden att det lönar sig mer att hålla kvar föremålet än att släppa det då godisen dyker upp får du en mycket säkrare apportering. Då kan du lita på att hunden håller kvar dummyn eller viltet tills du ber den släppa det och inte byter det mot något annat spännande som den hittar.

För att lära hunden hålla kvar föremålet använder vi oss av något som vi kallar omvänt lockande. Det innebär helt enkelt att när hunden håller dummyn i munnen så visar vi en godisbit i vår öppna handflata. Om hunden håller kvar klickar vi (och låter hunden spotta ut föremålet) och belönar hunden. Om hunden släpper innan vi har klickat (eller sagt tack), stänger vi bara handen och låter hunden gripa föremålet igen för att göra ett nytt försök. Hunden får alltså genom klickerträningen tydlig information om vad som lönar sig: Håll kvar så får du belöning, släpp så försvinner belöningen. Detta lär sig hundarna blixtsnabbt! Efterhand kan du sedan byta ut godisstörningen mot andra störningar och belöna hunden när den fortsätter hålla kvar. Tänk på att använda riktigt bra belöningar som hunden tycker om – till exempel köttbullar, boll, kamplek eller ost. Vill du lära dig ännu mer om hur du kan lära hunden att bli en stjärna på apportering med hjälp av klickerträning rekommenderar vi vår bok Apportering till vardag och fest.

Värmepumpar fungerar på olika sätt och är olika effektiva

En värmepump kan använda sig utav både luft och vatten, om man vill ha en variant som använder sig utav vatten så är en värmepump som på senare tid blivit allt mer populär den så kallade bergvärmepumpen. Denna pump utnyttjar vårat grundvatten och dess konstanta temperatur för att ta värmeenergin som finns i grundvattnet och sedan pumpa upp den till bostaden eller lokalen som det är tänkt att den ska värma upp. Anledningen till att det just är bergvärmepumpen som sticker ut då det kommer till värmepumpar är att den använder sig utav en vattenkälla som inte fryser. Det finns en typ av värmepumpar hos Polarpumpen.se som även går att ansluta till helt vanliga vattendrag, eftersom att det då finns en väldigt stor mängd vatten och därmed en stor mängd vattenburen värmeenergi att tillgå så lämpar de sig för större lokaler, dock krävs det då att man använder sig av vattentäkter eller vattendrag där det som sagt inte fryser.